Waarden, missie & visie

Waarden

Respect voor de mens en zijn omgeving. Bieden van sociaal-emotionele veiligheid, ondersteuning en ontwikkeling. Eerlijkheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid binnen een warme sociale omgeving. Mensen met een beperking zijn ‘hartemensen’, vaak met een diep gevoelsleven. De Emiliushoeve werkt in op dat hart. Want hoe beperkt je ook bent, in je hart ben je niet beperkt. De materiële opdracht krijgt een hart door de persoonlijke inzet van alle betrokkenen. Het zelfbeschikkingsrecht van de deelnemers primeert. Gelijke rechten, kansen en mogelijkheden voor iedereen. De zoektocht naar wat iemand qua werkzaamheden nog kan betekenen en bijdragen aan de samenleving, ongeacht zijn of haar beperking.

Missie

Een plek bieden waar de mogelijkheid aanwezig is om mensen in hun werkelijkheid te ontmoeten. Jongeren met een lichte of matige verstandelijke beperking ondersteunen in het opbouwen van een realistisch zelfbeeld ten opzichte van hun persoon en arbeidsmogelijkheden. Een veilige omgeving bieden waarbinnen sociaal-emotionele en praktische vaardigheden kunnen worden aangeleerd en geoefend. Samenwerken met de familie van de deelnemers, andere diensten en organisaties om het netwerk rond de jongere te ondersteunen, te vergroten en te verstevigen. Een netwerk uitbouwen van vrijwilligers die helpen met de werking.

Visie

Ontwikkeling staat nooit stil, gaat altijd door en is een continu proces. In onze dienstverlening voor de cliënt willen we zijn als de leraar die een leerling is. We willen ondersteuners en (mee)zoekers zijn. We willen leren van de ander en de ander leren, kortom, leraar zijn in de brede zin van het woord waarin de focus ligt op zelfontwikkeling, arbeidskennis, kennis van de maatschappij en kennis van rechten en plichten. De Emiliushoeve volgt de weg die Perspectief 2020 heeft ingezet. Wij dragen de visie rond inclusie voor mensen met een handicap zoals deze is verwoord in het verdrag van de Verenigde Naties.