Begeleid werken

Begeleid werken is één van de arbeidsmogelijkheden die wordt aangeboden op Emiliushoeve. Iets kunnen betekenen voor de maatschappij, waarden en normen leren kennen die met arbeidsprocessen en werksferen te maken hebben, van dichtbij kunnen ervaren, kennis en vakmanschap ontwikkelen, ergens bij horen, verantwoordelijkheid dragen, collega’s hebben: dit draagt allemaal bij aan meer gelijkheid.

Meewerken in een regulier bedrijf of dienstverlening binnen het statuut begeleid werken, biedt vele mogelijkheden en voordelen, zowel voor de deelnemer als voor het bedrijf. Het accent wordt gelegd op de vaak heel bijzondere kwaliteiten die iemand heeft. Er wordt heel specifiek gezocht naar de juiste werkplek. Het is belangrijk dat er een goede match is tussen de verschillende partijen. Samen leven en werken en nieuwe uitdagingen aangaan liggen aan de grondslag van dit principe. Deze vorm van “inclusief werken” geeft nog vele groeimogelijkheden naar een mooie toekomst toe. Daar waar deelnemers van de Emiliushoeve “begeleid werken”, klinkt vaak dat hun aanwezigheid als een meerwaarde wordt ervaren. Niet alleen op het gebied van hun arbeidsbijdrage maar ook sociaal gezien binnen het team.

Momenteel zijn er verschillende mensen deeltijds tewerkgesteld in een regulier bedrijf of dienstverlening : kleuterklasjes, kinderopvang, bejaardentehuis, NMBS, klussendienst, gemeentelijke groendienst, hulp in een winkel, chocolade-bedrijf, biologisch tuinbouwbedrijf, landbouwbedrijf en als hulp in een kroostrijk gezin… het ligt allemaal binnen de mogelijkheden van Begeleid Werken.

Welke ideeën voor arbeids-mogelijkheden leven er nog?

  • De Emiliushoeve is momenteel actief bezig met het zoeken naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden met bv. gemeentelijke diensten en de uitbouw van een klussen- en verhuisdienst.
  • We denken ook aan een mogelijke samenwerking met Louis Smets, de bedenker van Tripel Louis PP.

Hierover kunt U lezen onder projecten Louis PP. Het is de bedoeling om in het begin van 2016 Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen uit te nodigen om met hem te debatteren over de mogelijkheden en knelpunten binnen sociale economische projecten zoals Louis PP

 

 

  • Bekijk foto’s

Bekijk foto’s