Sta je achter onze werking en wil je ons een duwtje in de rug geven?

Team Emiliushoeve

Hoe steunen?

Algemene giften

Wil je graag een gift overmaken per overschrijving?

Noteer dit rekeningnummer: BE15 7310 2029 7930
Met begunstigde: Emiliushoeve – Baubo VZW

 

Belastingvermindering voor giften

Als uw gift op jaarbasis minstens 40€ bedraagt, heeft u recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van uw gift. Meer informatie vindt u hier op de website van het FOD Financiën..

Noteer dit rekeningnummer. BE23 0689 0456 0591
Met begunstigde: Emiliushoeve – Baubo VZW

Bijvoorbeeld: als u doorlopend 3,5€ per maand stort op bovenstaande rekening, dan heeft u recht op een fiscaal attest aangezien dit op jaarbasis 42€ bedraagt.

FISCAAL ATTEST VANAF 40 EURO