Samenwerkingen

Pegode VZW

Emiliushoeve is een project van Pegode vzw. Zij streven naar een kwaliteitsvolle vraaggestuurde ondersteuning op maat van personen met een beperking. En biedt als netwerkorganisatie zowel woon- als dagbestedingsondersteuning aan in een ruime regio rond Antwerpen.
www.pegode.be

Iona VZW

Iona bestaat reeds sinds 1969 en is sindsdien gestaag gegroeid. Inmiddels is het een voorziening voor 30 kinderen en meer dan 25 volwassenen met een verstandelijke beperking, gelegen in een landelijke omgeving.
www.iona-vzw.be

De Lier VZW

De Lier vzw is een kleinschalige organisatie die personen met een beperking ondersteunt in het ontwikkelen van een eigen, kwaliteitsvol leven. Vanuit een divers aanbod aan woonvormen en ondersteuningsmogelijkheden werken we een professioneel (residentieel en ambulant)zorgaanbod op maat uit. We doen dit samen met de cliënt en in verbondenheid met zijn netwerk.
www.deliervzw.be

VAPH – Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. Het doel is dat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken.
www.vaph.be

Michaëlisstichting

Michaelis is een vereniging zonder winstoogmerk die als doel heeft om de ontwikkeling van de heilpedagogie en de sociaaltherapie in België te bevorderen.
www.michaelis.be

Herdershof

Wij zijn Bas en Emma, en onze dochters Guusje en Frauke. Na onze opleiding op de Warmonderhof, een bio-dynamische land– en tuinbouwschool in Nederland, besloten we in 2014 zelf een groententeeltbedrijf op te starten.
www.herdershof.com

Miek Sijsmans – De Volle Zon

Cursussen voor alle seizoenen en creatieve zomervakantie.
www.devollezon.be

Atelier Blauwhof

www.blauwhof.be

En-eN Netwerkgroep Nijlen

En-eN Netwerkgroep Nijlen brengt mensen met en zonder beperking samen rond gemeenschappelijke interesse om zo inclusie te bevorderen.
www.facebook.com/netwerkgroep