Doelstelling

Vanuit de overtuiging dat arbeid een recht is voor iedereen, werd de Emiliushoeve opgericht. Een inclusieve samenleving vraagt een gedeelde verantwoordelijkheid. De Emiliushoeve wil hierin haar verantwoordelijkheid opnemen door het bieden van kansen en mogelijkheden aan mensen met een VAPH-erkenning. Samen met de deelnemer gaan we op zoek naar zijn/haar vaardigheden en gaan we (zelf-)kennisvergrotend werken, zodat ook hij/zij een eigen plek in onze samenleving kan vinden. Vanuit onze werking bieden wij een zo breed mogelijk aanbod aan werk en praktijk, scholing en opleiding, omdat ieder mens uniek is en boordevol talenten zit. (Jong)volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking vinden hier zinvol werk of praktijkscholing.

We zoeken naar werk binnen iemands interesses en mogelijkheden. Dit kan binnen onze eigen ateliers (leerwerkplaats, hout- en klussenwerkplaats, hondentraining, zorgboerderij, keukenploeg) of buitenaf. We werken samen met het biologische tuinbouwbedrijf Herdershof, we gaan in groep op verplaatsing haalbare klussen klaren, verschillende van onze deelnemers zijn deeltijds tewerkgesteld in een regulier bedrijf of dienstverlening zoals in kleuterklasjes, in een bejaardentehuis, bij de NMBS, in de klussendienst, de gemeentelijke groendienst, als hulp in een winkel, in de openbare bibliotheek… Het ligt allemaal binnen de mogelijkheden van Begeleid Werk. We laten deelnemers uitblinken in wat ze kunnen of waar ze soms zelfs een bijzondere aanleg voor hebben.
Hun kwaliteiten worden in de verf gezet, niet hun beperkingen!

Strategische doelstellingen

  • Jongeren met een lichte of matige verstandelijke beperking ondersteunen in het opbouwen van een realistisch zelfbeeld.
  • Samenwerken met andere diensten en organisaties om het netwerk rond de jongere te vergroten en te verstevigen.
  • Een netwerk van vrijwilligers uitbouwen rond de deelnemers, zowel op de Emiliushoeve als in hun sociale omgeving.
  • Mee zorg dragen voor de opbouw van een vriendenkring rond de deelnemer. Wij zijn ons zeer bewust van de relativiteit van de professionele zorgverlening rond de zorgvrager en hechten daarom veel belang aan het sociaal netwerk rond de deelnemer/zorgvrager.

Operationele doelstellingen

  • Schoolverlaters uit het BUSO vinden een geschikte werkplaats.
  • Deelnemers beschikken over een aantal praktische vaardigheden die hen aantrekkelijk maken voor de arbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan zijn: keukentaken, huishoudelijke taken, dieren verzorgen en technische klussen.
  • Deelnemers beschikken over sociale vaardigheden. Concreet wil dit zeggen dat ze zich goed kunnen handhaven in een team. Ze leren m.a.w. wat ‘een goede collega zijn’ inhoudt. Bovendien leren ze zichzelf te beschermen door hun eigen grenzen aan te geven en te bewaken.
  • Deelnemers hebben een goed en realistisch zelfbeeld. Ze kennen hun eigen sterktes en beperkingen en hebben inzicht en wilsbeschikking om hun eigen toekomst vorm te geven. Deelnemers worden regisseur van hun verdere leven.
  • De gezinnen en het netwerk van de deelnemers weten hoe ze hen kunnen ondersteunen. Ze hebben tevens inzicht in de kwaliteiten van hun jongeren.
  • De gezinnen weten waar ze terecht kunnen voor hulp indien ze die nodig hebben. Ze zijn op de hoogte van de sociale kaart.